OBJEDNAT
KONZULTACI

Proton vs. Foton

Při karcinomu prsu se zpravidla ozařuje nejen vlastní nádor, ale i okolní prsní tkáň, aby se zabránilo možnému mikroskopickému šíření nádoru.

Na schematickém obrázku je znázorněné rozložení dávky záření v těle při použití  fotonové  a protonové terapie.  Je patrné, že protonový svazek ozařuje pouze postižený prs, ve kterém je vyznačeno cílové ložisko, tedy záření je směrováno takřka výlučně jenom do tkáně, která je postižená nebo pravděpodobně postižená. Naopak fotonové záření díky svým fyzikálním vlastnostem zasahuje významně i okolní zdravé struktury, kterými jsou v tomto případě plíce a srdce. Ozáření těchto zdravých tkání však nemusí být bez následků, při významnější dávce totiž roste pravděpodobnost nežádoucích účinků léčby – hovoříme o tzv. kardiotoxicitě či pneumotoxicitě, která se může projevit vznikem ischemické choroby srdeční, různými arytmiemi nebo plicními komplikacemi.


Výhody PROTONOVÉ radioterapie je možné ilustrovat na schématickém zobrazení ozařovacích plánů

Obrázek protonového plánu

Schématické zobrazení protonového ozařovacího plánu

Obrázek fotonového plánu

Schématické zobrazení fotonového ozařovacího plánu

Výhody
protonové léčby


 1. chrání srdce, plíce, míchu a druhý prs
 2. přesné pokrytí ozařované oblasti
 3. snižuje riziko vzniku sekundárních nádorů

VÝHODY PROTONOVÉ LÉČBY
PŘI OZAŘOVÁNÍ LEVÉHO PRSU OPROTI BĚŽNÉ RADIOTERAPII:


 1. dávka na srdce nižší o 99%
 2. dávka na plíce nižší o 81%
 3. dávka na druhý prs nižší o 96%
Princip léčby protony Jak léčba probíhá
protonové léčby

NEGATIVA A RIZIKA
BĚŽNÉ FOTONOVÉ TERAPIE


 1. Velké riziko vedlejších účinků
 2. Nemoci srdce z ozáření – ischemická choroba srdeční, arytmie
 3. Plicní toxicita – rozvoj plicní fibrózy
 4. Sekundární nádory z ozáření
 5. Kompromisní snížení potřebné dávky záření = nedostatečná léčba nádoru
 6. Projevy vedlejších účinků řadu let po léčbě

Porovnání DVH pro fotonový (čárkovaně) a protonový (plná čára) plán. Je zde vidět stejně kvalitní pokrytí cílového objemu pro obě techniky, přičemž dávková zátěž levé plíce a srdce je pro protony významně nižší

 

* Položky označené hvězdičkou jsou povinné

Stáhněte si a prolistujte náš pravidelný newsletter
Proton news

protonnews-2016-06 protonnews-2016-11 protonnews-2016-06 protonnews-2016-06   

Všechna vydání Proton News naleznete zde.