OBJEDNAT
KONZULTACI

Princip protonů

Cílem onkologické léčby je vyléčit nádor a současně nepoškodit zdravou tkáň v jeho okolí. V radioterapii tyto podmínky nejlépe splňuje léčba protonová. 

Přes pokrok dosažený zaváděním moderních metod léčby zůstává rakovina jedním z největších problémů současné medicíny. Ve vyspělých zemích je přibližně 1 ze 3 osob během života postižena nádorovým onemocněním a 1 z 5 mu podlehne. Z hlediska incidence nádorů se Česká republika již dlouhodobě řadí k prvním deseti zemím světa.

Protonová terapie představuje vysoce účinnou metodu léčby rakoviny ozařováním, a to především díky fyzikálním vlastnostem protonů a jejich přesně cílené a odměřené dávce uvnitř tkání. Touto metodou lze dosáhnout vyšší protinádorovou účinnost, menší poškození zdravých tkání, nízké riziko komplikací, šanci se po léčbě rychleji zotavit a celkově vyšší kvalitu života.

Právě radioterapie tedy i ta protonová patří k nejekonomičtějším způsobům léčby rakoviny s poměrně vysokým léčebným efektem. Ve vyspělých státech je radioterapie obecně v současnosti užívána u 50-60% onkologických pacientů a její zastoupení v komplexní léčbě stále roste. Z tohoto počtu je asi jedna třetina nemocných s rakovinou léčena samostatně radioterapií a téměř dvě třetiny pacientů jsou léčeny radioterapií v kombinaci s chirurgií, chemoterapií, hormonální terapií či biologickou cílenou léčbou. V České republice léčbu zářením dle dostupných statistik podstupuje jen 32% (ÚZIS 2011) pacientů. Vzhledem k uvedeným skutečnostem lze očekávat strmý nárůst počtu nemocných podstupujících tuto léčbu.   

U standardního ozařování je však část dávky předána již před nádorem. Záření dále prochází nádorem, avšak i zdravými tkáněmi za nádorem. U protonové léčby je maximální dávka předána v oblasti nádoru, jen minimální dávka záření odchází před nádorem a nulová dávka za ním. Díky tomu je protonová léčba šetrnější ke zdravé tkáni v okolí nádoru.

Protonová léčba je vhodná pro všechny pacienty bez rozdílu věku, záleží pouze na typu onemocnění.

Další informace o protonové léčbě naleznete na našem webu www.ptc.cz

 

 

 

* Položky označené hvězdičkou jsou povinné

Stáhněte si a prolistujte náš pravidelný newsletter
Proton news

protonnews-2016-06 protonnews-2016-11 protonnews-2016-06 protonnews-2016-06   

Všechna vydání Proton News naleznete zde.