OBJEDNAT
KONZULTACI

Postup léčby

Protonové centrum v Praze patří mezi špičková světová zdravotnická zařízení a zároveň je nejmodernějším protonovým pracovištěm v Evropě. Přestože je pražské Protonové centrum určeno především českým pacientům, jeho služby již vyhledali klienti z 25 zemí světa. Navíc zkušeností tuzemských expertů využívá také řada zahraničních pracovišť.

Čeští odborníci z Protonového centra v Praze založili spolu s podobnými centry ve Vídni, Krakově a Uppsale skupinu PACS zaměřenou na protonovou terapii. Tím položili základy pro budoucí spolupráci a vývoj metodiky této unikátní léčby. Centrum je též školicím pracovištěm pro odborníky z jiných zemí, spolupracuje s 1. lékařskou fakultou UK, Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT a řadou zahraničních vzdělávacích institucí.

 

Krok 1 - Vstupní vyšetření

 Objednejte se na bezplatné vstupní vyšetření na čísle 222 999 000 nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na www.ptc.cz.

Lékař – specialista se Vám bude pečlivě a diskrétně věnovat. Vysvětlí Vám podrobnosti protonové léčby a její výhody a samozřejmě zodpoví každou Vaši otázku.

Součástí vstupního vyšetření je i nácvik monitorování dechu a dýchacích pohybů, protože při zadržení dechu ve fázi hlubokého nádechu se zvyšuje přesnost ozáření díky redukci pohybu cíleného objemu.


Krok 2 - Diagnostika

Garantujeme špičkovou kvalitu léčby, pro niž je klíčové podrobné diagnostické vyšetření. Využíváme tu nejmodernější diagnostiku v podobě počítačové tomografie (CT), magnetické rezonance (MR) a pozitronové emisní tomografie v kombinaci s počítačovou tomografií (PET/CT). Diagnostika je součástí prvotřídního servisu, který poskytujeme našim klientům, pacient na toto vyšetření nikdy nečeká.


Krok 3 - Plánování

Výsledkem diagnostiky je přesná lokalizace nádoru. Jednoznačnou výhodou protonové terapie je dokonalé zacílení paprsku, které chrání zdravé tkáně a zvyšuje dávku záření přímo do nádoru. V rámci plánování je nutné, aby naši experti z oddělení klinické fyziky připravili podrobné ozařovací plány ušité pacientovi přímo na míru. K tomu potřebují tři až pět dnů – výsledkem je detailní popis vlastní léčby, který určuje, z jakých směrů a jakou intenzitou bude paprsek nádor ozařovat.

Krok 4 - Samotná léčba

Probíhá ambulantně a pacient dochází do Protonového centra na pravidelné návštěvy

 

Pro PROTONOVOU RADIOTERAPII karcinomu prsu je zásadní zajištění reprodukovatelnosti polohy pacientky, tvaru cílového objemu a redukování pohybů cílového objemu závislých na dýchání. Tyto požadavky jsou zajištěny následujícím způsobem

Polohování a fixace pacienta
Ozařování v módu PBS vyžaduje velmi přesné zajištění stejné polohy ozařovaného objemu a rovněž tkáně, ležící před cílovou oblastí ve smyslu cesty svazku. Dotazem na americká centra provádějící ozáření prsou jsme zjistili, že jejich zkušeností v tomto směru nelze využít, neboť používají techniku pasivního rozptylu Double Scattering (Florida) nebo wobblingu (Chicago).
Na změně polohy objemu se podílí zejména

MONITOROVÁNÍ DECHU a DÝCHACÍCH POHYBŮ
Stejně jako v případě ostatních nádorů s lokalizací v oblasti hrudníku je nutné používat techniku hlubokého nádechu a systému SDX Dyn´R. Jedná se o prověřený přístup s prokázanou účinností, eliminující rozdíly v náplni plic během ozařování. Systém je používán jako primární gatovací zařízení. Vlastnosti a schopnosti byly prověřeny v rámci programu ozařování lymfomů a plic.

 

* Položky označené hvězdičkou jsou povinné

Stáhněte si a prolistujte náš pravidelný newsletter
Proton news

protonnews-2016-06 protonnews-2016-11 protonnews-2016-06 protonnews-2016-06   

Všechna vydání Proton News naleznete zde.