OBJEDNAT
KONZULTACI

Diagnostika

v PTC bez čekacích lhůt

Protonové centrum v Praze vám nabízí diagnostická vyšetření MRI, CT a PET/CT bez čekacích lhůt a na nejmodernějších přístrojích. Veškeré výkony jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami včetně VZP –Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Protonové centrum v Praze, které je vybavené nejmodernější technologií protonové léčby Pencil Beam Scanning pro léčbu nádorů hlavy a krku, mozku a CNS, lymfomů, plic, prostaty, pankreasu a nádorů u dětí, a nově i pro léčbu rakoviny prsu, disponuje specializovaným oddělením radiodiagnostiky a nukleární medicíny. PTC poskytuje i obecná diagnostická vyšetření, jako jsou výkony CT (počítačové tomografie), MR (magnetické rezonance) a PET/CT (pozitronové emisní tomografie v kombinaci s počítačovou tomografií).

Oddělení radiodiagnostiky PTC pod vedením MUDr. Miroslava Kašpara, CSc. disponuje nejmodernějšími přístroji od společnosti GE a může poskytnout:

 

CT vyšetření: 

 • CT vyšetření hlavy nebo těla nativní a kontrastní
 • CT vyšetření bez použití kontrastní látky do 30 skenů
 • CT vyšetření s větším počtem skenů nad 30, bez použití kontrastní látky
 • CT vyšetření kteréhokoli orgánu nebo  oblasti s aplikací k.l. i.v. intraventrikulárně
 • CT vyšetření těla s podáním  k.l. per os event. Per rectum
 • Injekční okrsková anestézie
 • Intervenční výkon řízený RDG
 • Perkutánní punkce nebo biopsie řízená RDG metodou
 • Perkutánní drenáž abscesu, cysta event. jiná

Počítačový tomograf (CT) Light Speed VCT 64 firmy GE umožňuje zajistit všechna nativní a kontrastní vyšetření od hlavy po palce u nohou, angiografie mozku, karotid, hrudníku, břicha a končetin, flebografie, plicní angiografie, CT koloskopie -  virtuální vyšetření tlustého střeva bez zavedení endoskopu, CT enteroklýza - vyšetření kliček tenkého střeva bez zavedené duodenální kanyly. Perfuzní vyšetření mozku, ale i jiných orgánů lidského těla. Možnosti rekonstrukcí: multiiplanární rekonstrukce (MPR), maximální a minimální intenzita projekce (MIP) a volum rendering technika rekonstrukce, zobrazení tři druhů tkání.

 

MR vyšetření:

 • MR spektroskopie vybrané;
 • MR zobrazení hlavy, končetin, kloubů, jednoho úseku páteře (C, Th, nebo L)
 • MR zobrazení krku, hrudníku, břicha, pánve ( včetně scrota a mammy)
 • MR angiografie
 • Opakované či doplňující vyšetření MR

Přístroj pro magnetickou rezonanci (MR) (Signa HDXT 1.5T firmy GE) je využíván pro zobrazení hlavy, angiografie mozku, spektroskopie mozku, neurodegenerativní vyšetření, temporální epilepsie. MR vyšetření kloubů, páteře, měkkých tkání, pánve, hrudníku, břicha, možnost provedení MR cholangiopankreatikografie - zobrazení žlučových a pankreatických cest bez endoskopického zásahu. Cívka na mamografické vyšetření i dynamickým vyšetřením ložisek v prsech, pomocí křivky sycení ložisek lze rozlišit benigní a maligní léze. Spektroskopické vyšetření prostaty pomocí rektální cívky, spektroskopie může pomoci v rozlišení benigní hyperplazie od maligních ložisek v prostatě.

Především se zaměřujeme na vyšetřování onkologicky nemocných,  u nichž by objednací doba na screeningové vyšetření na CT či MR ve spádovém zařízení přesáhla objednací dobu tří týdnů. Jsme schopni provádět vyšetření i u dalších nemocných, kteří by byli nespokojeni s délkou objednací doby.

K dispozici je také ultrazvuk (Logiq S8 firmy GE), který slouží k vyšetření celého těla.

MR vyšetření prsů je čím dál více využívána pro lepší zobrazení ložiskových lézí prsů.

MR vyšetření by měly podstoupit především ženy se zvýšeným rizikem výskytu karcinomu prsu, tzn. ženy, jejichž matka nebo babička měly rakovinu prsu, mají genetickou predispozici, jsou po ozáření hrudníku nebo mediastina před 30 a více lety nebo jsou sledovány pro nezhoubný nádor prsu. 

MR prsů umožňuje lepší zjištění rozsahu nádoru před operací či ozářením. Vyšetření mohou podstupovat ženy, které mají prsní implantáty a u kterých ultrazvuk neposkytl dostatečné informace a ženy po kosmetických výkonech. Vyšetření také poskytuje informaci o reakci na léčbu zářením či chemoterapií a slouží k dalšímu monitoringu v případě hrozící recidivy. Vyšetření by se mělo provádět u pacientek se zvětšenými uzlinami v axilách, kde není známý primární zdroj a u nemocných s podezřením na nádor z provedené mamografie. Dynamické sekvence pomáhají k odlišení maligních a benigních lézí podle typu sycení těchto lézí.

PET/CT vyšetření:

Tým oddělení nukleární medicíny pod vedením MUDr. Ivy Kantorové nabízí vyšetření, pomocí jedné z nejpřesnějších zobrazovacích metod pomocí PET/CT, přístrojem od společnosti GE Healthcare a nabízí tyto typy vyšetření:

 • PET/CT trupu s FDG (fluorodeoxyglukóza) a i.v. nebo p.o. kontrastní látkou
 • PET/CT cílené vyšetření s FDG (se zaměřením na plíce a ORL oblast)
 • PET/CT trupu s FCh (fluorocholin)
 • PET/CT skeletu s NaF (natrium fluorid)
 • PET/CT mozku s FDG
 • PETCT mozku s FLT (fluorothymidin)
 • PET/CT pro plánování radioterapie

PET/CT je v Protonovém centru součástí uceleného systému diagnostiky (CT, MR, USG), což nabízí pacientům možnost komplexního vyšetření v jednom zařízení, ale zároveň i dostupnost specializovaných vyšetření. Zárukou kvalitně provedených vyšetření je tým specialistů s dlouholetými zkušenostmi z oblasti nukleární medicíny, radiodiagnostiky a radiační fyziky. Díky úzké spolupráci s ARO oddělením jsme schopni zajistit kvalitní vyšetření dětských pacientů, ale i dospělých pacientů se specifickými problémy (klaustrofobie).

PET/CT vyšetření patří v rámci zobrazovacích metod k nejmodernějším. Kombinuje výhody metabolického vyšetření (PET) a strukturálního zobrazení (CT) - jedná se o tzv. hybridní zobrazení. Díky tomu umožňuje určit přesnou anatomickou lokalizaci patologického nálezu a zároveň objasnit nejasné strukturální změny. Tím se významně zvyšuje výtěžnost obou metod. Současné provedení obou vyšetření zjednodušuje mnohdy zdlouhavý, pro pacienty náročný vyšetřovací proces.

Metoda se uplatňuje v diagnostice zánětlivých, resp. autoimunitních onemocnění, v neurologii a v kardiologii, ale nejčastěji je využívána v onkologii - u pacientů s podezřením na nádorové onemocnění, nebo s již potvrzeným nádorovým onemocněním. V tomto případě se vyšetření provádí před zahájením léčby, jako kontrola po provedené léčbě a cíleně pro plánování radioterapie.

 

Velmi důležitá je úloha PET/CT zejména ve stanovení rozsahu nádorového onemocnění; na základě tohoto vyšetření dochází ke změně léčebného postupu až ve 25 % případů. Tím se sníží zátěž pacienta náročnou léčbou. Správné určení léčby pak může zlepšit stav pacienta a nezhoršit kvalitu jeho života, navíc se sníží i náklady na léčbu.

Princip metody umožňuje zachytit funkční metabolické změny, které předcházejí změnám strukturálním. Lze tedy mnohdy odhalit progresi onemocnění dříve než při použití standardních vyšetřovacích metod a zahájit adekvátní léčbu.

Velkým přínosem je využití této modality pro účely plánování léčby protonovým svazkem, kdy umožní upřesnění ozařované oblasti. Spojením maximálně přesných zobrazovacích metod s moderní formou léčby onkologických pacientů poskytuje Protonové centrum velmi nadstandardní rozsah poskytované péče. Lékaři získají ucelenou informaci o rozsahu a umístění nádoru a mohou tak velmi individuálně a přesně indikovat protonovou terapii u vybraných druhů nádorů s využitím všech předností této léčebné metody. 

Celosvětově je dnes zhruba 95% všech PET vyšetřených z důvodů onkologické diagnózy. Do budoucna se očekává nárůst zejména neurologické a kardiologické problematiky a využití širšího spektra pozitronových radiofarmak.

V případě zájmu o zajištění jakéhokoliv diagnostického vyšetření prosíme lékaře vyplnit žádanku a odeslat na: zadanky@ptc.cz

Pro objednání pacientů můžete využít i tel.: 222 999 000

SHRNUTÍ: Co může nabídnout ucelený systém diagnostiky v PTC?

 • Krátkou objednací dobu na CT i MR, ale i na PET/CT
 • Nejmodernější přístroje 
 • Tým specialistů oddělení radiodiagnostiky a nukleární medicíny s dlouholetými zkušenostmi
 • Diagnostické výkony hrazené z veřejného zdravotního pojištění

Výhodou tohoto spojení je pak zkrácení doby stanovení diagnózy, pohodlí pacienta a ve výsledku i zlevnění léčby. Diagnostika v PTC je využívána převážně u onkologicky nemocných, nicméně týmy PTC jsou k dispozici pro vyšetření i u jiných diagnóz než onkologických pacientů, níže jsou vyjmenovány možné typy vyšetření. 

CT mozku, CT krku, CT hrudníku, CT břicha a pánve, CT C, Th a L páteře, CT končetin, CT perfuze, CT angiografie. MR mozku, MR krku, MR hrudníku, MR břicha a pánve, MR C, Th a L páteře, MR kloubů, MR prsů, MR spektroskopie prostaty.

Ultrazvuková vyšetření: UZ břicha a pánve, UZ měkkých tkání, UZ krku, UZ skrota, UZ prsů, UZ barevný Doppler cév, UZ kloubů.

V případě potřeby jsme schopni pro pacienty zajistit i možnost jiných diagnostických a intervenčních výkonů pod CT, MR nebo UZ přístroji.

 
 

* Položky označené hvězdičkou jsou povinné

Stáhněte si a prolistujte náš pravidelný newsletter
Proton news

protonnews-2016-06 protonnews-2016-11 protonnews-2016-06 protonnews-2016-06   

Všechna vydání Proton News naleznete zde.